Reflektioner

 

Här kommer jag att fylla på med en del personliga refletioner på MV:s svar och på processen som sådan.

Min första reflektion gäller det telefonsamtal jag hade med stabschefen Ewa Lidström 26 juli som meddelade att Mikael hade semester och att jag därför skulle få svar från deras jurist. Jag sade då att han fick gärna svara men att jag även ville ha Mikaels personliga synpunkter. Som svar fick jag då att han inte har några andra synpunkter än verkets chefsjurist - min fundering är då: vem är det som leder Migrationsverket om GD inte har några personliga uppfattningar?